Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Üdvözöljük az eHR weboldalán.

Az elektronikus ügyintézés mielőbbi megvalósítása a Kormány kiemelt célja. A XXI. század technikai fejlődéséhez igazodva az elektronikus úton történő ügyintézés kiterjesztése a mindennapi élet számos területén megkezdődött. Az ehhez szükséges jogi feltételek és a technikai fejlesztések jogalapjának megteremtése megtörtént. 

Jogszabályváltozás következtében 2017. május 1-jétől a közigazgatásban és a rendvédelem területén a munkáltatói intézkedések elektronikus úton kerülnek aláírásra és kézbesítésre, ezzel teljes mértékben elektronikussá válik az ügyintézés, mely 2016. január 1-jétől fokozatosan került bevezetésre. 

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban: Kttv.) és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényt (a továbbiakban: Hszt.).

A módosítás következtében 2017. május 1-jétől a jogi szabályozás a munkáltatói intézkedéseket teljes körűen elektronikus útra tereli, és fő szabályként megszünteti a papír alapú kiadmány alkalmazását. A módosítás valamennyi, a Kttv. és a Hszt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottat érint. A szabályozás a közigazgatás tekintetében kiterjed a kormánytisztviselőkre, a kormányzati ügykezelőkre, az állami vezetőkre, az állami tisztviselőkre, valamint a munkavállalókra. A rendvédelem területén e rendelkezéseket kell alkalmazni a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra, valamint a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre, közalkalmazottakra és munkavállalókra. 

Az eHR honlap célja, hogy mind a munkáltatók, mind a foglalkoztatottak egy helyen megtalálják a szükséges információkat. A honlap része a munkáltatói intézkedések elektronikus kézbesítésének bevezetéséhez kapcsolódó központi támogatásnak, melynek célja a folyamat bemutatása, a módszertani támogatás, a tananyagok biztosítása. Az új kézbesítési rendszer mind a munkáltató, mind a foglalkoztatott számára új készségek és eljárások elsajátítását igényli. A munkáltató képzésekkel, e-learninges tananyagokkal segíti a folyamatok megismerését, az alapvető informatikai készségek elsajátítását.

Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy az egyes szervek maguk döntenek az alkalmazandó eljárásról, az ügyviteli, iratkezelési folyamatok kialakításáról, az esetleges belső képzésekről. Az eHR bevezetéséhez és működtetéséhez a személyügyi és az informatikai szakterület munkatársainak szoros együttműködése szükséges. 

Külön találhatóak a rendszerhez tartozó Dokumentumok – ezen belül a munkáltatóknak és a foglalkoztatottaknak szóló tartalom –, és a folyamatot, illetve annak egyes elemeit támogató alkalmazások elérhetőségeit tartalmazó Linkek. A közigazgatás és a rendvédelem nem került külön menüpontokba, figyelemmel arra, hogy a szabályzás nagyrészt egyezik, az alkalmazni javasolt informatikai megoldások tekintetében nincs különbség. 

A Bevezetéshez kapcsolódó aktualitások menüpont felhívja a figyelmet a közeljövő feladataira, fejlesztésekre, eseményekre. 

Célunk, hogy valamennyi érintett szereplő számára zökkenőmentes legyes az új elektronikus ügyintézésre átállás. 
 

Budapest, 2017. március 

Belügyminisztérium